Teknolojix Haber
OTOMOBİL TEKNOLOJİ (Genel) YAŞAM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun

29 Ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsun

29 Ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsun

Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün Türk halkına hediyesi ve emaneti olan Cumhuriyet’in Bu yıl milletçe 97. yılını kutluyoruz. Atatürk zulüm gören halkı kurtarmak için  Anadolu ‘dan başladığı Kurtuluş savaşında tüm cephelerde insan üstü bir güç ile savaşmış, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çizmesinin değmediği yer bırakmamıştır.
Hatta Cepheden cepheye at üstünde koşarken, attan düşüp 3 kaburgasını kırdığı halde atına binip tekrar  dört nala sürecek kadar sevdiği bu vatan O’nun tüm Türk halkına emanetidir. Askerlerini asla yalnız bırakmamış her cephede omuz omuza savaşmış büyük bir komutandır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. YAŞASIN CUMHURİYET!…

97 yıl boyunca Cumhuriyeti koruyan kollayan tüm Büyük devlet adamlarına saygılar.

Atatürk 10. yıl nutkunda bu görkemli ve destansı zaferi anlatırken, Türk halkının tek yürek tek bilek olarak savaştığı, canını dişine taktığı Kurtuluş Savaşın ‘dan yeni çıkmış bir halkın; 10 yıl gibi kısa süre içerisinde o zamanın teknolojisi ile mucizevi bir şekilde başarılan tüm olaylarını da anlatmıştır. 10 yılda çok büyük işler başarılmıştır. Yoklukla başlayan yeni ülke 10 yıl gibi kısa bir sürede muhasır medeniyetler düzeyine ulaşmıştı. Türkiye; Cumhuriyetin ilk yıllarında Kendi ayakları üzerinde durabilen, herhangi bir dış güce bağımlı olmayan bir ülke idi.
Ayrıca bu zamanının çok ötesini görebilen büyük deha; hiç bir ülkede yok iken kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’e birkez daha teşekkür ediyor ve saygıyla anıyoruz.

Atatürk her konuda çocuklara ve gençlere çok önem vermiştir. Cumhuriyeti Koruma ve ülkeyi yüceltme görevini gençlere emanet etmiştir. Bir neslin ezbere bildiği  “Atatürk ‘ün gençliğe hitabesi” nde bu çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Tükiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu anlatan 10. yıl nutkunda  Atatürk şu sözler ile Cumhuriyeti gençlere Emanet etmiştir.
“Bugün vasıl olduğumuz netice ,asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum” Mustafa Kemal Atatürk.

Atatürk’ün Gençliğe hitabesi;

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrü, zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! “

Mustafa Kemal Atatürk

Ayrıca Cumhuriyeti koruyan ve bu ülkeyi çağdaş ve çok ileri seviyeye getiren, daha çok yerli ve milli başarılarımızın olmasını sağlayan, pandeminin yaşandığı bu günlerde tüm Türk halkını koruyup kollayan büyük Türk devletine teşekkür ederiz. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletini ileri götürmek için çaba sarf eden ve başarılı olan tüm Türk devlet büyüklerine saygılar. Sayenizde Türkiye Cumhuriyeti ayakta ve çok güçlü.

YAŞASIN CUMHURİYET…

Related posts

Vision EQS, Başka Bir Zamana Taşıyacak

Fatih Akgün

Apple’ı ‘Corona virüs’ salgını vurdu

Fatih Akgün

Bill Gates’ten Haber Var!

Fatih Akgün

Yorum Yap