Teknolojix Haber
YAZILIM

Bilgisayar Programlama Teknikleri

Programın Amacı

Bu program, bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını oluşturabilenkişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bilgisayar Programlama Teknikleri; programlama diline uygun kodlama öncesi hazırlık işlemlerini yapması, programlama diline uygun basit kodlar yazması, probleme uygun kontrol deyimlerini kullanması probleme uygun metotlar ile çalışan bireylerdir.

1.GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının vazgeçilemez ana bileşenleri olan bilgisayar ve mobil cihazların günlük kullanımda yaygınlaşmasıyla birlikte, bu cihazlar üzerinde çalışan uygulama ve programlara da gereksinim aynı paralellikte artmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hali hazırda yükseköğrenim ve lise dengi kurumlarında verilen programlama ve kodlama eğitimlerinin ilköğretim okullarına indirgenmesi söz konusu olmuş ve özel kurs merkezlerinin yanı sıra birçok devlet ve özel eğitim kurumlarında da kodlama eğitimleri verilmeye başlanmıştır

Kodlama (programlama) yaşamın her alanında karşımıza çıkan yazılımların yani kullanılan programların temelini teşkil etmektedir. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, phabletler ve telefonlar, gündelik hayatın her alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Gündelik yaşamın yanı sıra, kamu hizmetleri, savunma sanayi, eğitim, sağlık ve enerji gibi önemli alanlarda da kodlama ile karşılaşılmaktadır. Kodlama, söylenilenleri ve istenilenleri yapması için elektronik cihazlara beceri kazandırmak olarak tanımlanabilir.

Bu çalışmada, kodlama hakkında temel bilgilerin verilmesinin yanı sıra, kodlamanın kazandırdıkları, kodlama yapabilmenin faydaları, kodlama öğrenmenin gerekliliği, kodlama öğrenmede yöntemler ve okul öncesi kodlamada swot analizi üzerine bir inceleme yapılmıştır.

2.KODLAMA

Kodlama, söylenilenleri ve istenilenleri yapması için elektronik cihazlara beceri kazandırmak olarak tanımlanabilir ve kodlamanın temeli algoritmadır. Algoritma, bir problemin ya da bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin yani adımların mantıksal olarak sıralı bir şekilde ifade edilmesidir. Algoritma kavramı sadece programlama ya da yazılım geliştirmek için değil, günlük hayattaki aktiviteler, matematik vb. derslerde karşılaşılan sorunları daha kolay çözebilmek için de gereklidir.

Belirli bir amaca ulaşmak için oluşturulan algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak bilgisayar tarafından işlenmesine kodlama ya da diğer bir adıyla programlama denir. Dünyada ne kadar fazla programlama dili olsa da programlamada en önemli konu bir çözümün olmasıdır. Eğer bir algoritma, amaca ulaşmak için belirlenmiş bir çözüm yok ise program da olmayacaktır.

Bilgisayar ortamında kontrolün mümkün olduğu her alanda programlama kullanılabilmektedir. Bilgisayar programlama alanları olarak web programlama, oyun

programlama, masaüstü uygulamalarının programlanması gibi örnekler verilebilir. Bunların haricinde gömülü sistem programcılığı, elektronik ve robotik programlama gibi alanlarda yazılan algoritmalar sanal ortamın dışında reel ortamda da var olmaktadır.

2.1. Kodlama Nedir?

Kodlama, bir metnin önceden belirlenmiş simgeler dizisine göre işaretlenmesidir. Bilgisayarlarda da çeşitli bilgilerin depolanması ya da matematiksel işlemler için özel kodlamalar yapılır.

2.2. Kodlama Dilleri

Kodlama öğrenmeye başlarken, öncelikle hangi amaçla kodlama öğrenmek istenildiği belirlenmelidir. Kodlama öğrenmede karşılaşılan zorluklar büyütülmemeli ve öncelikle basit kodlama teknikleri öğrenilmelidir. Kodlamanın temel dilleri olan C, C++ ve Java gibi dillerin öğrenilmesi, diğer dillerin öğrenilmesinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Kodlama dillerinin ortak ve genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

İfade Gücü: Kodlama dili kullanıldığında bu dilin ifadelerini gerçek anlamlarıyla kullanılmasıyla ilgilidir.

Veri Türleri ve Yapıları: Kodlama dilinin ihtiyaçları karşılamasıyla ilgili beklenen özelliktir.

Giriş Çıkış Kolaylığı: Dosyaların erişimi ve karmaşıklığıyla ilgili işlemleri belirten bir özelliktir.

Taşınabilirlik: Yazılmış bir kodun diğer bir sistemde sorunsuzca derlenebilmesi ve çalışabilmesidir.

Alt Programlanabilirlik: Kodlamanın küçük kod bloklarından oluşmasıdır. Bu sayede kodlar sıkıştırılarak daha kısa hale gelebilir. Kodlar kısaltıldığında algılama daralabilir, test imkanı artabilir ve kodun tekrar kullanılması basitleştirilebilir.

Verimlilik: Düzenlenen kodun çabuk ve sıkıntısız çalışmasıdır.

Okunabilirlik: Kodun hızlı bir şekilde anlaşılmasıdır. Yazılan kodun açık bir şekilde yazılarak işlevini hızlı yerine getirebilmesidir.

Esneklik: Kodun programlayıcı sınırlandırmamasıdır.

Öğrenme Kolaylığı: Kodun günlük konuşma diline yakın olmasıdır. Dilin kolaylığı ve açıklığı gibi ölçütler o dilin daha kolay öğrenilmesine yardımcı olmaktadır.

Genellik: Kodun istenilen tüm alanlarda kullanılmasıdır.

3.SONUÇ

Kodlama yapabilmek, son zamanlarda düşünmek ve üretmek gibi terimlerin yeni karşılığı olarak gündeme gelmektedir. Kodlama yapabilen bireyler, algoritmik ve analitik düşünme yetenekleri sayesinde gündelik yaşamları da dahil olmak üzere diğer iş alanlarında da başarılı olmaktadır. Birçok alanda programlama yapabilen bireylere ihtiyaç duyulması sebebiyle, iş bulmak isteyenler için de kodlama pek çok olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, kodlama öğrenmenin önemi de aynı oranda artış göstermektedir. Kodlamaya önem veren ülkelerde eğitim müfredatları değiştirilmekte ve kodlama ile ilgili dersler seçmeli veya zorunlu olarak müfredata eklenmektedir.

Kodlama eğitimlerinin bireyler açısından kazanımlarına bakıldığında, çocukların küçük yaşlardan itibaren problem çözmek, projeler tasarlamak, analitik düşünme yetisi kazanmak ve yeni fikirler üretmek gibi herkesin edinmesi gerekli olan temel becerileri kazanabilmeleri ve geliştirebilmeleri için ebeveynlerin ve eğitimcilerin farkındalığı oldukça önemlidir. Temel becerilerin kazanılması, iş imkanlarının dijital becerilere bağlı olarak artış sağlaması ve işgücünde bilgisayar bilimcilere ihtiyacın giderilmesi için kodlama yapabilmek büyük önem taşımaktadır.

İçinde bulunulan bilgi çağında kodlama eğitimi, Onuncu Kalkınma Planında tanımlanan Türk Eğitim Sisteminin temel amaçları doğrultusunda önemli bir araç haline gelmiştir. İlerleyen dönemlerde kodlama eğitiminin, tüm dünyadaki eğitim müfredatlarında daha fazla yer alacağı öngörülmektedir. Ülkemizin de bu gelişmelere uyum sağlayabilmesi için, kodlama eğitimlerini müfredata zorunlu ders olarak eklemesi, kodlama alanında yetişmiş eğitimci kaynağının artırılması ve çeşitli ekonomik teşviklerle yazılım sektörüne daha fazla destek verilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

GİZEM UZUN

Related posts

MSB artık Bip uygulamasını kullanacak

Fatih Akgün

PHP Yazılım Dili Nedir? PHP İle Neler Yapılabilir?

Fatih Akgün

YAZILIM SEKTÖRÜ İSTİHDAM İHTİYACINI KARŞILAYAMIYOR

Fatih Akgün

Yorum Yap

Yepyeni bir Haberimiz Var    Haberi İncele Daha sonra bakarım