Teknolojix Haber
UZAY ve SAVUNMA

DünyaKalite Raporu 2020: Kurumsal BT trendleri

DünyaKalite Raporu 2020: Kurumsal BT trendleri

DünyaKalite Raporu 2020: Kurumsal BT trendleri nasıl olacak?

Dijital dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı 2019yılı , yazılım bazlı inovasyonun da hızlandığı bir yıl oldu. BT ve ürün ekipleri, kurum çalışanları, tedarikçiler ve müşteriler için mükemmel servisleri tasarlarken, artık daha az zamanda daha çok iş üretiyorlar.  Peki DünyaKalite Raporu 2020: kurumsal BT trendleri nasıl olacak? Her yıl yayımladığı Dünya Kalite Raporu ile kurumsal dünyadaki tüm sektörler için önemli dinamikleri açıklayan

Micro Focus’un 2019-2020 raporuna göre bu yılın önemli başlıkları olarak dikkat çekenler:

 • Çevik (Agile) Bilişim ve DevOps çalışmaları,
 • Gelişmiş Yapay Zeka yetenekleri,
 • uçtan uca Test Otomasyonu,
 • test verileri ve ortamları yönetimi,
 • güvenlik ve risk uyumluluğu ile kalite değerlendirmesi

 

Micro Focus, Capgemini ve Sogeti sponsorluğunda hazırlanan 11. Dünya Kalite Raporu, 2019 yılı için tüm sektörlerdeki bilişim çalışmalarını yakından incelerken, 2020’de ağırlık kazanacak ve ihtiyaç duyulacak iş dinamiklerini de belirliyor.

Yapay Zeka, Test Otomasyonu ve güvenlik yeteneklerini geliştirmeli

Micro Focus ; şirketlerde uçtan uca test konseptinin büyük önem taşıdığını ; ancak test kabiliyetlerini çeşitlendirme konusunda güçlük çektiklerini belirtti.

Micro focus  Genel Müdürü Raffi Margaliot “Raporun 11. sayısı, işletmeler için eyleme dökülebilecek çok sayıda tavsiye içeriyor. BT ekiplerinin geleneksel yeteneklerin yanına matematiksel teknikleri, yapay zekayı, test otomasyonunu güvenlik unsurlarını ve testlerini koymalarını öneriyor. Yazılımı daha hızlı geliştirmek ve üretmek, bu alanda rekabetçi kalabilmek için artık hız, kalite ve güvenlik arasından birisini seçip odaklanmak yeterli değil. Micro Focus’un sürekli kalite ve güvenlik çözümleri Yapay Zeka ve Gelişmiş Analitik ile kurumlarda kültürel dönüşümü gerçekleştirmeye yardımcı oluyor. Web, mobil ve kurumsal uygulamalar için baştan sona detaylı bir test olanağı sağlıyor. Böylece endüstri gerekliliklerine hızlı bir şekilde adapte olabilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek ve iş güvenliğini artırmak mümkün oluyor.”

Kalite unsurlarını belirlemek için 32 ülkeden 1.700 yöneticinin görüşü alındı

11. Dünya Kalite Raporu, 32 ülkedeki 1.700’den fazla yöneticiyle yapılan birebir görüşmelerle hazırlandı.

 • Finansal hizmetler,
 • Kamu,
 • Telekomünikasyon,
 • Medya,
 • Eğlence,
 • Tüketici ürünleri,
 • Perakende,
 • Lojistik,
 • Uzay ve havacılık,
 • Yüksek teknoloji,
 • Sağlık,
 • Otomotiv,
 • Enerji,
 • Kimya,
 • Üretim ve ulaşım

Sektörlerinden CIO’ların yanı sıra, kalite ve test, BT, uygulama, pazarlama, teknoloji, AR-GE departmanlarının yöneticileri çalışmaya katıldı.

DünyaKalite Raporu 2020: Kurumsal BT trendleri ne ölçüde önemli?

Kalite ölçümü ve test, BT dünyasında hiç olmadığı kadar önemli

Raporda, 2020 yılı için itici dinamiklerin başında Çevik BT ve DevOps geliyor. Test ve kalite ölçüm sektörünün önemli bir değişimden geçtiği, yöneticilerin ve ekip liderlerinin  güncel süreçlere adapte olmaları gerektiği vurgulanıyor. Esnek, sürdürülebilir ve ihtiyaca göre hız kazanabilen akıllı ve ağa bağlı eko sistemlerin artacağı öngörülüyor.

Daha kapsamlı Yapay Zeka yeteneklerine ihtiyaç var

İşletmeler kalite ölçümü ve test süreçlerine yapay zekayı dahil etmeye başladılar. Gerçek zamanlı risk değerlendirmeleri yapabilen yapay zeka, sorun tespitinde insandan daha etkin kullanılabiliyor. Ayrıca öncelik sıralamasının yapılmasında fayda sağlıyor.

2020 içerisinde istatistiksel, matematiksel yetenekler ve ölçütler kullanabilen yapay zeka donanımlı kalite stratejistleri, veri bilimcileri ve yapay zeka test uzmanlarına daha çok ihtiyaç duyulacak.

Test otomasyonu için akıllı, ortak ve uçtan uca ortamlar

Uçtan uca otomasyon, işletmeler tarafından artık sadece işlevsel olarak görülmemesinden kaynaklanıyor ve ürün yaşam döngüsünün tamamında kullanılıyor.

Geçen yıla göre pek bir ilerleme görülmeyen alanlardan birisi Test Verileri ve Ortam Yönetimi (TDM ve TEM). Katılımcıların sadece yüzde 20’sinin bulut üzerindeki geçici ortamlarda test yaptığı, yüzde 30’unun ise geleneksel, kalıcı test ortamları olduğunu ortaya koyan rapora göre kurumsal yazılımların çekirdeğini oluşturan CRM, ERP ve finansal sistem platformları da 2019’da ciddi bir ilerleme yaşanmadı.

Raporda 2020’nin test ve kalite ölçümü konusunda cesur davrananların sayısını artıracağı işaret ediliyor. Bulut gibi yeni ortamlara geçiş sağlayabilenler, kalite artırırken, maliyet dengesi kurabilecek ve iş yükünü de azaltabilecek.

BT stratejisinde önemini kaybetmeyen unsur: Güvenlik

Dünya Kalite Raporu’nun güncel sayısında güvenlik ve risk unsurları geniş bir yere sahip. Kurumlarla yapılan görüşmelerde en çok veri güvenliği mimarisi, prensip ve düzenlemeler ile güvenlik pratikleriyle ilgili sorunlar öne çıkıyor.

Kalite ölçümü ve test ile ilgili diğer noktalarda olduğu gibi burada da yeteneklerin kapsamı 2020 için önem taşıyacak. Güvenlikte dış kaynaklar kullanmak da test ekiplerinin seçenekleri arasında olmalı.

Bulut ortamındaki güvenlik testlerinin oranı  %58’e çıkmış durumda. Kalite ölçüm ve test uzmanlarının sadece yüzde 27’si gereken güvenlik bilgisine sahip olduğunu belirtiyor. Otomasyonun güvenlikte kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olanların oranı ise %53’te kalıyor.

Kalite ölçüm ve test ana akım olurken, bütçeler azalıyor

Dünya Kalite Raporu’ndaki katılımcıların 2019 yılında  test ve kalite ölçüm için ayrılan payı toplam BT bütçelerinin  %23’ne kadar düştüğü görülüyor.

Çevik BT ve DevOps geçişlerinin hızlanması kalite ölçümünü geliştirme süreçleriyle entegrasyonunu güçlendirirken, pazara çıkma süresini kısalttı ve maliyet avantajı getirdi. Bununla beraber, kurumlar hataları daha hızlı bulabiliyor ve gerekli güncellemeleri daha erken yapıyorlar. Test otomasyonu önceliklendirmeyi kolaylaştırırken işlem hızını artıyor.

Analistlerin yakın gelecekteki beklentisi ise test süreçlerinin geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olması.

Kaynak: Hürriyet

Related posts

NASA’dan tarihi keşif: Ay’ın yüzeyinde su bulundu

Vildan Çelik

Milli Savaş Uçağı İçin Önemli Adım!

Fatih Akgün

SpaceX, ilk insanlı uzay mekiği uçuşunu hava koşulları nedeniyle erteledi

Fatih Akgün

Yorum Yap