Teknolojix Haber
YAZILIM

HTML Nedir?

Hiper Metin İşaretleme Dili (Hypertext Markup Language) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.

Dilin son sürümü HTML5’tir. HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program

yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam

olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak

söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir.

HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç

vermesi olasıdır. CSS ve JavaScript ile beraber kullanıldığında HTML vasıtasıyla görsel ve dinamik web siteleri yaratılabilir. Küçüktür ve

büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutları kullanılarak yazılır (ör: <html>). İşaretlenen metnin başını ve sonunu belirtmek için

çoğunlukla çift olarak kullanılırlar (Örnek: <h1>Selam</h1>) ancak işaretlemek yerine metnin bir yerine bir işaret konacaksa tek olarak da

kullanılabilirler (Ör: <img>). HTML standartları W3C tarafından belirlenmektedir. HTML, “etiket” (İngilizce: tag) ismi verilen çeşitli

elemanlar kullanılarak oluşturulur. Aşağıdaki örnek bu etiketler kullanılarak yazılmıştır.

 

<html>

<head>

<title>örnek başlık</title>

 

</head>

<body>

<p style=”font-size:10px”><a href=”http://tr.wikipedia.org”>Özgür Ansiklopedi</a></p>

</body>

</html>

Bu kodun ekran çıktısı “Özgür Ansiklopedi 3 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.” yazısı şeklinde olur ve yazı Vikipedi genel sayfasına köprü görevi görür.

 

Tarihi

1980 yılında CERN’de görevli olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dokümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri

için bir sistem olması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden prototip olarak ENQUIRE isimli sistemi önerdi. 1989 yılına gelindiğinde internet

tabanlı sistemin ilk temellerini yine aynı isim Tim Berners Lee attı.[1] 1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web(WWW)

sistemini kurmuştur. Bu şekilde CERN’de bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi

olan webin başlıca temelini oluşturmuştur.

 

Eleman örnekleri

HTML belgesinin başlığı: ​<head>…</head>​. Başlık, kafaya dahil edilmiştir, örneğin:

<head>

<title>Başlık</title>

</head>

Başlıklar: HTML başlıkları, ​<h1>​ – ​<h6>​ etiketleriyle H1 en yüksek (veya en önemli) olacak şekilde tanımlanır seviye ve H6 en az:

<h1>Başlık seviyesi 1</h1>

<h2>Başlık seviyesi 2</h2>

<h3>Başlık seviyesi 3</h3>

<h4>Başlık seviyesi 4</h4>

<h5>Başlık seviyesi 5</h5>

<h6>Başlık seviyesi 6</h6>

Paragraflar:

 

<p>Paragraf 1</p> <p>Paragraf 2</p>

Satır sonları: ​<br>​. ​<br>​ ve ​<p>​ arasındaki fark, br öğesinin, p sayfayı paragraf olarak bölümlere ayırır. br öğesi bir boş elemandır, çünkü nitelikleri olmasına rağmen hiçbir içerik alamaz ve bir bitiş etiketi olmayabilir.

<p>Bu <br> satır sonları <br> olan <br> bir paragraf</p>

Bu, HTML’deki bir bağlantıdır. Bir bağlantı oluşturmak için ​<a>​ etiketi kullanılır. href özelliği bağlantının URL adresini tutar.

<a href=”https://www.wikipedia.org/”>Vikipedi bağlantısı!</a>

Girişler:

Bir kullanıcının aşağıdakiler gibi girişler verebilmesinin birçok yolu vardır:

<input type=”text” /> <!– Bu metin girişi içindir –>

<input type=”file” /> <!– Bu dosyaları yüklemek içindir –>

<input type=”checkbox” /> <!– Bu onay kutuları içindir –>

Yorumlar:

<!– Bu bir yorum –>

Yorumlar, işaretlemenin anlaşılmasına yardımcı olabilir ve web sayfasında görüntülenmez.

HTML’de kullanılan çeşitli biçimlendirme öğeleri türleri vardır:

Yapısal işaretleme metnin amacını gösterir

Örneğin, ​<h2>Golf</h2>​ ikinci düzey bir başlık olarak “Golf” kurar. Yapısal işaretleme belirli bir oluşturmayı göstermez,

ancak çoğu web tarayıcısının öğe biçimlendirmesi için varsayılan stilleri vardır. İçerik CSS kullanılarak daha fazla şekillendirilebilir.[2]

Sunum biçimlendirmesi, amacına bakılmaksızın metnin görünümünü gösterir

Örneğin, ​”’kalın yazı”’​, görsel çıkış aygıtlarının kalın yazı ile “kalın yazı” oluşturması gerektiğini belirtir, ancak bunu yapamayan

cihazların (metni yüksek sesle okuyan işitsel cihazlar gibi) ne yapması gerektiği konusunda çok az bilgi verir. Hem ​”’kalın”’​ hem de

​”eğik”​ durumunda, başka şeyler de vardır ​<strong>güçlü metin</strong>​ ve ​<em>vurgulanan metin</em>​ gibi, eşdeğer görsel renderlere

sahip öğeler vurgulanan metin. Bir işitsel kullanıcı aracısının son iki unsuru nasıl yorumlaması gerektiğini görmek daha kolaydır.

Bununla birlikte, sunumsal muadillerine eşdeğer değildir: örneğin bir ekran okuyucusunun bir kitabın adını vurgulaması istenmez,

ancak ekranda böyle bir ad eğik olur. Sunum biçimlendirme öğelerinin çoğu stil için CSS kullanılması lehine HTML 4.0 spesifikasyonu

altında kullanımdan kaldırılmıştır.

Köprü metni işaretleme, bir belgenin bölümlerini diğer belgelere bağlantılar haline getirir

Bağlantı öğesi belgede hyperlink oluşturur ve href özelliği bağlantının hedefini URL ayarlar. Örneğin,

​<a href=”https://www.google.com/”>Vikipedi</a>​ HTML işaretlemesi, “Vikipedi 25 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.”

köprüsü olarak uygulanır. Görüntüyü köprü olarak oluşturmak için a öğesine içerik olarak bir img öğesi eklenir. br gibi img, nitelikleri

olan, ancak içeriği veya kapanış etiketi olmayan boş bir öğedir. ​<a href=”https://example.org”><img src=”image.gif” alt=”descriptive text”

width=”50″ height=”50″ border=”0″></a>​.

Kaynak: Wikipedia.com

Related posts

Microsoft reddetti! Windows 10 kullanıcıları üzgün

Fatih Akgün

Google Video Konferans Hizmeti Meet Ücretsiz Oldu

Fatih Akgün

Apple, Yüz Tanıma Uygulaması Hesabını Askıya Aldı!

Yorum Yap