Teknolojix Haber
YAŞAM

Sağlık Bakanlığına Personel alımı için başvuru şartları belli oldu!

Sağlık Bakanlığına 14 bin sürekli işçi alımı için 26 Mart itibari ile İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya başlanacak. Peki İŞKUR girişi ile nasıl başvuru yapılır? İşte Sağlık Bakanlığının sürekli işçi alımına başvurularla ilgili açıklamalar ve başvuru şartları…

Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 14 bin işçi için alınacak. Alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. Adayların başvurularını 26-30 Mart tarihleri arasında İŞKUR’a online kullanıcı olarak giriş yaparak gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte Sağlık bakanlığı işçi alımı ile ilgili detaylar ve başvuru şartları…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

  Başvurulan;

  • Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.
  • Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.
  • Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
  • Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

İŞKUR GİRİŞİ İLE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adayların başvuru yapabilmeleri için İşkur girişi yapmaları gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantı ile İŞKUR e-şubeye iş arayan bölümünden giriş yapabilirsiniz. Kaydınız yoksa “Üye ol” butonuna tıklayıp kimlik bilgilerinizi girerek sisteme üye olabilirsiniz.

İŞKUR Girişi için tıklayınız.

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr  internet adresinde ilan edilecek. Henüz kura tarihi ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

 

Related posts

Ev Yapımı Maskeler COVID-19’a Karşı Gerçekten de Koruma Sağlar mı?

Yasemin ACAR

Virüs tehlikesi karşısında! Teknoloji devinden flaş karar

Fatih Akgün

Boyner ve YKM Mağazalarını Coronavirüsü Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıyor.

Fatih Akgün

Yorum Yap