Teknolojix Haber
YAZILIM

Veri Tabanı (Database) Nedir?

Veri nedir?

Veriler, farklı küçük bir bilgi biriminin koleksiyonudur. Metin, sayı, ortam, bayt vb. Gibi çeşitli biçimlerde kullanılabilir, kağıtlarda veya elektronik bellekte vb. saklanabilir.

‘Veri’ kelimesi, ‘tek parça bilgi’ anlamına gelir.

Hesaplamada Veri, verimli hareket ve işleme için bir forma çevrilebilen bilgidir. Veriler birbirinin yerine kullanılabilir.

Veritabanı nedir?

Veritabanı, kolayca erişilebilmesi ve yönetilebilmesi için organize bir veri koleksiyonudur.

Verileri tablolar, satırlar, sütunlar halinde düzenleyebilir ve ilgili bilgileri bulmayı kolaylaştırmak için dizine ekleyebilirsiniz.

Veritabanı işleyicileri, yalnızca bir yazılım programının tüm kullanıcılara verilere erişimini sağlayacak şekilde bir veritabanı oluşturur.

Veritabanının temel amacı, verileri depolayarak, geri getirerek ve yöneterek büyük miktarda bilgiyi çalıştırmaktır.

Günümüzde World Wide Web’de veritabanları aracılığıyla yönetilen birçok dinamik web sitesi bulunmaktadır. Örneğin, bir oteldeki odaların müsaitliğini kontrol eden bir model. Bir veritabanı kullanan dinamik bir web sitesi örneğidir.

MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB, Informix, PostgreSQL, SQL Server vb. Gibi birçok veritabanı mevcuttur.

Modern veritabanları, veritabanı yönetim sistemi (DBMS) tarafından yönetilir.

Veritabanında depolanan veriler üzerinde işlem yapmak için SQL veya Yapılandırılmış Sorgu Dili kullanılır. SQL, ilişkisel cebire ve tuple ilişkisel hesaba bağlıdır.

Bir veritabanının görüntüsünü görüntülemek için silindirik bir yapı kullanılır.

Veritabanlarının Gelişimi

Veritabanı, düz dosya sisteminden ilişkisel ve nesnelerle ilişkisel sistemlere doğru evriminin 50 yılı aşkın yolculuğunu tamamladı. Birkaç nesilden geçti.

Evrim

Dosya Tabanlı

1968, Dosya Tabanlı veritabanının tanıtıldığı yıldı. Dosya tabanlı veritabanlarında veriler düz bir dosyada tutulurdu. Dosyaların birçok avantajı olsa da, bazı sınırlamaları vardır.

En büyük avantajlardan biri, dosya sisteminin çeşitli erişim yöntemlerine sahip olmasıdır, örneğin sıralı, indeksli ve rastgele.

COBOL, BASIC gibi üçüncü nesil bir dilde kapsamlı programlama gerektirir.

Hiyerarşik Veri Modeli

1968-1980, Hiyerarşik Veritabanının çağıydı. Öne çıkan hiyerarşik veritabanı modeli IBM’in ilk DBMS’siydi. IMS (Bilgi Yönetim Sistemi) olarak adlandırıldı.

Bu modelde, dosyalar ebeveyn / çocuk şeklinde ilişkilidir.

Aşağıdaki diyagram, Hiyerarşik Veri Modelini temsil etmektedir. Küçük daire nesneleri temsil eder.

Dosya sistemi gibi, bu modelin de karmaşık uygulama, yapısal bağımsızlık eksikliği, çok-çok ilişkiyi kolayca idare edememesi gibi bazı sınırlamaları vardı.

Ağ veri modeli

Charles Bachman , Honeywell’de Integrated Data Store (IDS) adlı ilk DBMS’yi geliştirdi. 1960’ların başında geliştirildi, ancak 1971’de CODASYL grubu (Veri Sistemleri Dilleri Konferansı) tarafından standartlaştırıldı.

Bu modelde, dosyalar, ortak ağ modeli gibi, sahipler ve üyeler olarak ilişkilidir.

Ağ veri modeli aşağıdaki bileşenleri tanımlamıştır:

 • Ağ şeması (Veritabanı organizasyonu)
 • Alt şema (kullanıcı başına veritabanı görünümleri)
 • Veri yönetimi dili (prosedürel)

Bu modelde ayrıca sistem karmaşıklığı ve tasarlanması ve bakımı zor gibi bazı sınırlamalar vardı.

İlişkisel veritabanı

1970 – Günümüz: İlişkisel Veritabanı ve Veritabanı Yönetimi çağı. 1970 yılında ilişkisel model EF Codd tarafından önerildi.

İlişkisel veritabanı modeli, örnek ve şema olarak adlandırılan iki ana terminolojiye sahiptir.

Örnek, satırları veya sütunları olan bir tablodur

Şema, ilişkinin adı, her bir sütunun türü ve adı gibi yapıyı belirtir.

Bu model, küme teorisi ve yüklem mantığı gibi bazı matematiksel kavramları kullanır.

İlk internet veritabanı uygulaması 1995 yılında oluşturulmuştur.

İlişkisel veritabanı çağında, nesne yönelimli model, nesne ilişkisel model vb. Gibi daha birçok model tanıtıldı.

Bulut veritabanı

Bulut veritabanı, yapılandırılmış, yapılandırılmamış verilerini bir bulut platformu aracılığıyla depolamanızı, yönetmenizi ve almanızı kolaylaştırır. Bu verilere İnternet üzerinden erişilebilir. Bulut veritabanları, yönetilen bir hizmet olarak sunulduğu için hizmet olarak veritabanı (DBaaS) olarak da adlandırılır.

Bazı en iyi bulut seçenekleri şunlardır:

 • AWS (Amazon Web Hizmetleri)
 • Kar Tanesi Hesaplama
 • Oracle Veritabanı Bulut Hizmetleri
 • Microsoft SQL server
 • Google bulut anahtarı

Bulut veritabanının avantajları

Daha düşük maliyetler

Genel olarak, şirket sağlayıcısının veri tabanlarına yatırım yapması gerekmez. Bir veya daha fazla veri merkezini koruyabilir ve destekleyebilir.

Otomatik

Bulut veritabanları; kurtarma, yük devretme ve otomatik ölçeklendirme gibi çeşitli otomatikleştirilmiş süreçlerle zenginleştirilmiştir.

Artan erişilebilirlik

Bulut tabanlı veritabanınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan sadece bir internet bağlantısı.

NoSQL Veritabanı

Bir NoSQL veritabanı, çok çeşitli veri modellerini barındırabilen bu tür veritabanları tasarlamak için bir yaklaşımdır. NoSQL, “yalnızca SQL” anlamına gelir. Verilerin tablolara yerleştirildiği ve veri şemasının veritabanı oluşturulmadan önce mükemmel şekilde tasarlandığı geleneksel ilişkisel veritabanlarına bir alternatiftir.

NoSQL veritabanları, büyük bir dağıtılmış veri kümesi için kullanışlıdır.

NoSQL veritabanı sisteminin kategorileriyle birlikte bazı örnekleri şunlardır:

 • MongoDB, CouchDB, Cloudant (Belge tabanlı)
 • Memcached, Redis, Coherence (anahtar-değer deposu)
 • HBase, Büyük Masa, Biriktirme (Tablo)

NoSQL’in Avantajı

Yüksek Ölçeklenebilirlik

NoSQL, ölçeklenebilirlik nedeniyle çok miktarda veriyi işleyebilir. Veriler büyürse, NoSQL veritabanı, bu verileri verimli bir şekilde işlemek için ölçeklendirir.

Yüksek kullanılabilirlik

NoSQL, otomatik çoğaltmayı destekler. Otomatik çoğaltma, herhangi bir arıza durumunda veriler kendisini önceki tutarlı duruma kopyaladığı için yüksek oranda kullanılabilir hale getirir.

NoSQL’in dezavantajı

Açık kaynak

NoSQL, açık kaynaklı bir veritabanıdır, bu nedenle NoSQL için henüz güvenilir bir standart yoktur.

Yönetim zorluğu

NoSQL’deki veri yönetimi, ilişkisel veritabanlarından çok daha karmaşıktır. Kurulumu çok zordur ve günlük olarak yönetilmesi daha da telaşlıdır.

GUI mevcut değil

NoSQL veritabanı için GUI araçları piyasada kolayca bulunmaz.

Yedekleme

Yedekleme, NoSQL veritabanları için büyük bir zayıf noktadır. MongoDB gibi bazı veritabanlarının veri yedekleme için güçlü yaklaşımları yoktur.

Nesne Tabanlı Veritabanları

Nesneye yönelik veritabanları, nesne ve sınıflar biçiminde veriler içerir. Nesneler gerçek dünyadaki varlıklardır ve türler nesnelerin koleksiyonudur. Nesne yönelimli veritabanı, ilişkisel model özelliklerinin nesneye yönelik ilkelerle birleşimidir. İlişkisel modele alternatif bir uygulamadır.

Nesneye yönelik veritabanları, nesne yönelimli programlamanın kurallarına sahiptir. Nesne yönelimli bir veritabanı yönetim sistemi, karma bir uygulamadır.

Nesneye yönelik veritabanı modeli aşağıdaki özellikleri içerir.

Nesneye yönelik programlama özellikleri

 • Nesneler
 • Sınıflar
 • Miras
 • Polimorfizm
 • Kapsülleme

İlişkisel veritabanı özellikleri

 • Atomiklik
 • Tutarlılık
 • Bütünlük
 • Dayanıklılık
 • Eşzamanlılık
 • Sorgu işleme

Grafik Veritabanları

Grafik veritabanı, bir NoSQL veritabanıdır. Verilerin grafiksel bir temsilidir. Düğümleri ve kenarları içerir. Bir düğüm bir varlığı temsil eder ve her kenar iki kenar arasındaki bir ilişkiyi temsil eder. Bir grafik veritabanındaki her düğüm benzersiz bir tanımlayıcıyı temsil eder.

Grafik veritabanları, ilgili veriler arasındaki ilişkiyi vurguladıkları için veriler arasındaki ilişkiyi araştırmak için faydalıdır.

Veritabanı karmaşık bir ilişki ve dinamik şema içerdiğinde grafik veritabanları çok kullanışlıdır.

Çoğunlukla tedarik zinciri yönetiminde kullanılır ve IP telefonunun kaynağını tanımlar .

 

Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS – Database Managment System)

Veritabanı yönetim sistemi, veritabanını saklamak ve geri almak için kullanılan bir yazılımdır. Örneğin Oracle, MySQL vb .; bunlar bazı popüler DBMS araçlarıdır.

DBMS, oluşturma, silme, değiştirme vb.gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için arayüz sağlar.
DBMS, kullanıcının gereksinimlerine göre veritabanlarını oluşturmasına izin verir.
DBMS, uygulamadan gelen isteği kabul eder ve işletim sistemi aracılığıyla belirli verileri sağlar.
DBMS, kullanıcı talimatına göre hareket eden program grubunu içerir.
Veritabanına güvenlik sağlar.

DBMS’nin Avantajı

Yedekliliği kontrol eder

Tüm verileri tek bir veritabanı dosyasında depolar, böylece veri yedekliliğini kontrol edebilir.

Bilgi paylaşımı

Yetkili bir kullanıcı, verileri birden çok kullanıcı arasında paylaşabilir.

Yedekleme

Yedekleme ve kurtarma alt sistemi sağlar. Bu kurtarma sistemi, sistem arızasından otomatik veriler oluşturur ve gerekirse verileri geri yükler.

Çoklu kullanıcı arayüzleri

GUI, uygulama arayüzleri gibi farklı tipte kullanıcı arayüzleri sağlar.

DBMS’nin dezavantajı

Kapasite

Verimli çalışması için büyük disk alanı ve büyük bellek kaplar.

Maliyet

DBMS, DBMS yazılımını çalıştırmak için yüksek hızlı bir veri işlemcisi ve daha büyük bir bellek gerektirir, bu nedenle maliyetlidir.

Karmaşıklık

DBMS, ek karmaşıklık ve gereksinimler yaratır.

 

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi  (RDBMS – Relational Database Management System)

RDBMS kelimesi ‘İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi’ olarak adlandırılır. Satırları ve sütunları içeren bir tablo olarak temsil edilir.

RDBMS İlişkisel modele dayanmaktadır; EF Codd tarafından tanıtıldı.

İlişkisel bir veritabanı aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Tablo
 • Kayıt / Tuple
 • Alan / Sütun adı / Öznitelik
 • Örnek
 • Şema
 • Anahtarlar

Bir RDBMS, verilerin güvenliğini, bütünlüğünü, doğruluğunu ve tutarlılığını koruyan bir tablo DBMS’dir.

Related posts

Işın İzlemeli Minecraft İçin NVIDIA Ekran Kartları Hazır

Fatih Akgün

Hindistan Başbakanın Twitter hesabı hack’lendi

Fatih Akgün

Yerli video konferans uygulaması “BizBize”

Fatih Akgün

Yorum Yap

Yepyeni bir Haberimiz Var    Haberi İncele Daha sonra bakarım