Teknolojix Haber
YAZILIM

Veritabanı Çeşitleri Nelerdir?

Veritabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veritabanı genellikle bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) ile kontrol edilir. Veri ve DBMS ve aynı zamanda bunlarla ilişkili uygulama yazılımları bir araya getirildiğinde sıklıkla yalnızca veritabanı olarak kısaltılan veritabanı sistemi olarak ifade edilir.

Günümüzde operasyonda kullanılan en yaygın veritabanı türlerindeki veri genellikle işlemeyi ve veri sorgulamayı verimli hale getirmek üzere bir dizi tablodaki satırlarda ve sütunlarda modellenir. Böylece veri kolayca erişilebilir, yönetilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, kontrol edilebilir ve organize edilebilir hale getirilir. Çoğu veritabanında veri yazma ve sorgulama için yapılandırılmış sorgu dili (SQL) kullanılır.

Çok sayıda farklı veritabanı türü bulunur. Belirli bir organizasyon için ideal veritabanı, organizasyonun veriyi nasıl kullanmayı amaçladığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

İlişkisel veritabanları. İlişkisel veritabanları 1980’li yılların sonlarında piyasada hakimiyet kazandı. İlişkisel veritabanındaki öğeler, sütunlar ve satırlardan oluşan bir tablo kümesi şeklinde organiza edilir. İlişkisel veritabanı teknolojisi, yapılandırılmış bilgilere en verimli ve esnek şekilde erişme olanağını sağlar.

Nesne odaklı veritabanları. Nesne odaklı bir veritabanındaki bilgiler, tıpkı nesne odaklı programlamada olduğu gibi nesneler biçiminde temsil edilir.

Dağıtılmış veritabanları. Dağıtılmış veritabanı, farklı yerlerde bulunan iki veya daha fazla dosyadan oluşur. Veritabanı, farklı ağlara yayılan ya da aynı fiziksel konumda yer alan birden fazla bilgisayarda depolanabilir.

Veri ambarları. Merkezi bir veri havuzu olan veri ambarı, özel olarak hızlı sorgulama ve analiz amaçlarıyla tasarlanmış bir veritabanı türüdür.

NoSQL veritabanları. NoSQL veya ilişkisel olmayan bir veritabanı, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verinin depolanmasına ve manipüle edilmesine olanak sağlar (veritabanına eklenen tüm verinin nasıl oluşturulması gerektiğini tanımlayan ilişkisel veritabanının zıttıdır). NoSQL veritabanları, web uygulama yazılımlarının daha yaygın ve daha karmaşık hale gelmesi ile birlikte popülerlik kazandı.

Grafik veritabanları. Grafik veritabanı, veriyi birimler ve birimler arasındaki ilişkiler açısından depolar.

OLTP veritabanları. OLTP veritabanı, birden fazla kullanıcı tarafından çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesi için tasarlanmış hızlı ve analitik bir veritabanıdır.

Günümüzde onlarca veritabanı türü kullanılmaktadır. Daha az yaygın olan diğer veritabanları bilimsel, finansal ya da diğer işlevlere özel olarak tasarlanmıştır. Farklı veritabanı türlerine ek olarak, bulut ve otomasyon gibi radikal ilerlemeler ve teknoloji geliştirme yaklaşımlarındaki değişiklikler veritabanlarının rotasını yepyeni yerlere çeviriyor. En yeni veritabanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Açık kaynak veritabanları. Açık kaynak veritabanı sistemi, kaynak kodu açık kaynak olan bir sistemdir. Bu tür veritabanları SQL veya NoSQL veritabanları olabilir.

Bulut veritabanları. Bulut veritabanı, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriden oluşan bir koleksiyon olup özel, genel ya da hibrit bulut bilişim platformunda yer alır. İki tür bulut veritabanı modeli bulunur: geleneksel ve servis olarak veritabanı (DBaaS). DBaaS sayesinde yönetim görevleri ve bakım işlemleri servis sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir.

Çoklu model veritabanı. Çoklu model veritabanları, farklı veritabanı türlerini tek bir entegre arka uçta buluşturur. Buna göre çeşitli veri türlerini içerebilirler.

Belge/JSON veritabanı. Belge odaklı bilgilerin depolanması, alınması ve yönetilmesi için tasarlanan belge veritabanları, veriyi satırlar ve sütunlar yerine JSON biçiminde depolamak için modern bir yöntem sunar.

Kendi kendini yöneten veritabanları. En yeni ve en ezber bozan veritabanı türü, kendi kendini yöneten veritabanları (aynı zamanda otonom veritabanları olarak bilinir), geleneksel olarak veritabanı yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ince ayar, güvenlik, yedekleme, güncelleme ve diğer rutin yönetim görevlerini otomatikleştirmek üzere makine öğreniminden yararlanan bulut tabanlı çözümlerdir.

MySQL

MySQL, Windows, Unix ve OS/2 gibi sistemlerde kullanılan açık kaynak kodlu bir veritabanı sistemidir. Kullanıcıların ücretsiz şekilde faydalanabileceği bu sistemi ticari amaçlar için kullanmak isteyenler ise belirli bir ücret karşılığında hizmetten yararlanabiliyorlar. Örnek verecek olursak, bir wordpress blogu oluşturduğunuzda yarattığınız veritabanı sayesinde bloga eklediğiniz her türlü içerik güvenli bir şekilde burada saklanır. İçerik ekledikçe, kayıt işlemi de otomatikman devam eder.

Daha çok ‘.php’ uzantılı internet sayfalarında, hazır olarak yer alan scriptler üzerinden kullanıldığı için Unix sistemlerde daha yaygın şekilde kullanılır.

Veritabanı sistemlerinde amaç, kod satırlarına yerleştirilemeyecek büyüklükte ve değişken değerlere sahip olan verilerin, uygun koşullarda saklanarak, dilenildiği zaman istenen veriye erişimin sağlanmasıdır. Sunucuya yüklenen bir yazılım olan MySQL‘e kullanıcılar, hazırladıkları dinamik kod sayfaları aracılığıyla sorgular gönderir. Böylece veritabanı ile etkileşime geçmiş olurlar.

MySQL’in öne çıkan özellikleri;

Kolay Sorgulama Altyapısı

Güçlü Karakter Seti Desteği

 MyISAM Motor Teknolojisi

Sorgu Önbellekleme

 phpmyAdmin Arayüzü

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server, verilerin güvenle ve bütünlük içerisinde depolanmasını ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından erişilmesini sağlayan kurumsal çaplı bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir(RDBMS). Birbiriyle ilişkili verilerin sistematik bir şekilde kaydedilmesini ve bu verilerden beslenen uygulamalar tarafından ihtiyaç anında kullanılmasına olanak sağlayarak işletmelerin BT altyapılarındaki veri aktarımını sorunsuz bir şekilde yönetmelerini sağlar.

SQL Server, işletmeler için kritik önem taşıyan verileri şifreleme, verilere erişim sağlayan kişileri gözlemleme ve erişim kısıtlamaları tanımlama gibi güvenlik özellikleri sayesinde kullanıcılara kapsamlı bir denetim kapasitesi sunar. Yüksek Kullanılabilirlik (High Availability) ve olağanüstü durum kurtarma özelliklerini tek bir çözümde birleştiren SQL Server, hızlı yük devretme ve yük dengeleme desteği ile aksaklık süresini en aza indirir ve güvenli veri akışının optimize edilmesini sağlar.

Bilişim, sağlık ve finans gibi çeşitli sektörlerde önde gelen şirketler tarafından tercih edilen Microsoft SQL Server, her tip kullanıcının ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ölçeklenebilen bir yapıya sahiptir.

Microsoft SQL Server ile Neler Yapabilirsiniz?

Veri işleme ve depolama

Veri indeksleme ve sorgulama

Veri tabanı yönetimi

Veri akışı optimizasyonu

Veri raporlama

İlke tabanlı veri erişimi

Oracle

Oracle veritabanı verilerin tamamını güvenli bir biçimde tutarak on binlerce insana aktarabildiğimiz yapıdır. Temelde veritabanı yönetimi olarak dünya üzerinde en büyük projelerin altında yer alır. Zaten Microsoft’tan sonra en büyük şirket Oracle olduğu için dünya genelinde büyük projeler için Oracle veritabanı kullanılır.

Oracle veritabanı üzerinden uygulamaları yönetebildiğimiz gibi geliştirmekte mümkündür. Bu noktada Oracle Apex büyük ölçüde ihtiyacımız olacak bir destektir. Oracle Application Express isimlerinin kısaltılmışı olarak Oracle Apex denmektedir.

Hazır uygulamalarla, ihtiyacımız olan düzenlemeyi yapmamıza sebep olan programlar sunar. Veritabanı merkezli uygulama geliştirmelerinde ve web tabanlı yazılımlarda kullanılır. Veritabanı üzerinde çalışan ve ayrıca bir Application server kurulumuna gerek duymayan Oracle yazılımıdır.

Oracle veritabanı farklı standartlar altında kullanıcılara sunulur. Bunlar arasında seçeceğiniz veritabanı paketinde var olan özellikler fiyat yönünden belirleyici unsurdur.

Örneğin bir işlemcinin kullanılabildiği, düşük kullanım alanı sunan ve çeşitli uygulama izinleri bulunmayan bir veritabanını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Ancak daha güçlü, daha işlevsel ve daha büyük verileri işleyerek ulaştırabileceğiniz bir veritabanına ihtiyacınız varsa Oracle resmi sayfasından veritabanı türlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca 1 ve 5 yıl arasında yapacağınız lisans seçimleri mevcut.

Microsoft Access

Access , İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile çalışan bir veri tabanı oluşturma programıdır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi sisteminde bir veri tabanı dosyasında birden fazla tablo oluşturulabilir ve bu tablolar arasında birbirleriyle ilişki kurulabilir. Kurulan ilişkiler  sayesinde farklı tablolardaki veriler sanki aynı tablodaymış gibi kullanılabilir.

Microsoft Access bir İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bir veri tabanını oluşturmak ve kullanmak Access ile diğer veri tabanı uygulamalarına göre çok daha kolaydır. Bunun nedeni Access’in , Windows ortamının Grafiksel Kullanıcı Arabiriminin sağladığı avantajların tümünden yararlanma imkanı vermesidir. Grafiksel Kullanıcı Arabirimi , karmaşık komut dizilerini öğrenmeyi gerektirmeden , ekran üzerindeki nesneler ve simgeler yardımıyla , fare desteğinden de yararlanarak kullanıcının çalışmasına olanak verir. Örneğin , geleneksel veri tabanı uygulamalarında iki tablo arasında bağlantı kurmak için oldukça karmaşık komut dizileri yazmak gerekirken , Access’te bu iş basit bir fare hareketiyle gerçekleştirilebilir.

Microsoft Access ile kullanıcının kolaylıkla yapabileceği bazı işlemler şunlardır ;

Birbiriyle bağlantılı yada bağlantısız çok sayıda tablo ve/veya veri tabanı yaratılabilir.

Veri tabanlarını güncel tutabilmek için gereken işlemler , istenildiğinde kullanıcı tarafından tasarlanabilen formlar vasıtasıyla yapılabilir.

Değişik yöntemlerle istenilen verilere ulaşılabilir ve çıktılar ekran yada yazıcıya yönlendirilebilir.

Değişik biçim ve boyutlarda rapor ve etiket basımı gerçekleştirilebilir.

Veri tabanında bulunan sayısal veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar yaptırılabilir ve sonuçlar istenildiğinde raporlanabilir veya veri tabanında saklanabilir.

Verilerin grafikler yardımıyla analizi yapılabilir ve raporlanabilir.

Kayıtlar üzerinde filtreleme ve sorgulama işlemleri yapılarak istenilen kayıtların görüntülenmesi ve işleme konulması sağlanabilir.

Excel , Word , Paradox , Dbase vb tabloları Access’te kullanılabilir yada Access tabloları bu uygulamalarda kullanmak üzere kaydedilebilir.

  Informix 

OLTP (Çevrimiçi Hareket İşleme) ile Nesnelerin İnterneti (IoT) verileri için optimize edilmiş, ölçeklenebilir, gömülebilir ve kendi kendine yönetim yeteneklerine sahip bir veritabanıdır.

Informix, kritik misyon ortamlarını desteklemek için yüksek erişilebilirlik veri kopyalaması (HADR), uzaktan ikincil yedek veritabanı sunucuları ve paylaşılan disk ikincil sunucuları içerir. Esnek grid özelliği, kesinti olmaksızın sürekli yükseltmeler yapmaya olanak sağlar.

Veritabanı, birçok bilginin aynı ortamda tutulması, bu bilgilere hızlı erişimi, bilgi tekrarının önlenmesi, monoton olarak yapılacak işlemlerin doğru ve hızlı yapılmasını, aynı bilgileri birden fazla kişinin aynı anda kullanmasını ve güvenliği sağlar.

 Progress

Linux ve Windows platformu üzerinde çalışan çok kuvvetli bir veritabanı sunucusudur.

IBM DB2

IBM Db2, şirket içinde ve aynı zamanda özel ve genel bulutlarda barındırılan hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli eksiksiz yetenekler sunan bir hibrit veri yönetimi ürün ailesidir. Db2, ölçeklenebilirlik ve esneklik için tasarlanmış, akıllı bir ortak SQL altyapısı temel alınarak tasarlanmıştır.

İlk olarak 1983 yılında IBM tarafından ticari olarak piyasaya sunulan ilk ilişkisel veritabanı olan Db2, verimli hibrit veri yönetimi için endüstri lideri bir platform olarak inovasyon sunmaya devam ediyor. Yüksek düzeyde etkisi olan veri içgörüleri, kesintisiz iş sürekliliği ve gerçek iş dönüşümü sağlar. Db2 veri yönetiminde yapılan devrim bugün bulut tabanlı mimari temelinde oluşturulmuş modern bir veri ve yapay zeka platformu olan IBM Cloud Pak for Data üzerinde kullanılarak devam ediyor.

Firebird

Firebird Interbase 6 kodları üzerine geliştirilmiş bedava bir SQL veritabanıdır.

InterBase şu anda Embarcadero Technologies tarafından geliştirilen ve pazarlanan ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir. InterBase, az yer kaplaması, sıfıra yakın yönetim gereksinimleri ve çok nesil mimarisi ile diğer RDBMS‘lerden ayrılır.

FireBird bir SQL veritabanı olması dolayısıyla paradox ve MySQL gibi veritabanlarında olmayan transaction, SP, trigger gibi yapıları desteklemektedir. Bu da işinizi çok daha güvenli ve kolay kılmaktadır. Kurulum bakımından kolay ve dosya boyutu küçüktür.

PostgreSQL

Veritabanları için ilişkisel modeli kullanan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen bir veritabanı yönetim sistemidir. PostgreSQL aynı zamanda iyi performans veren, güvenli ve geniş özellikleri olan bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi’dir. Hemen hemen tüm UNIX ya da Unix türevi işletim sistemlerinde çalışır.

PostgreSQL, tüm dünyada popüler olan açık kaynak kodlu, platform bağımsız gelişmiş bir nesne ilişkisel (ORDBMS) veritabanı yönetim sistemidir.

PostgreSQL, önde gelen ticari veritabanı ürünleri ile rekabet edecek kurumsal veritabanı özelliklerinin yanı sıra günümüz dijital dönüşüm projeleri ve teknolojileri ile uyumlu birçok yeni ve yenilikçi özelliğe sahiptir (Örneğin; dizi şeklindeki veri tipleri, paralel sorgular, JSON veri tipini desteklemesi ve üzerinde sorgu çalıştırabilmesi).

PostgreSQL veritabanı ve sistem yöneticileri, mimarlar ve geliştiriciler ve kurumlar için çekici gelen yenilikçi birçok özellik sunar.

PostgreSQL’in öğrenmesi, kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi, izlemesi ve bakımı kolaydır. PostgreSQL ekosisteminde birçok yönetim, izleme açık kaynaklı ve ticari araç vardır.

PostgreSQL’in çok aktif ve güçlü geliştirici komünitesi vardır. Her yıl bir majör sürümü yayınlanır.

Related posts

A’dan Z ‘ye Webte İlerleme

Fatih Akgün

Microsoft,Yeni Microsoft 365’in Paket Fiyatlarını Yayınladı!

Fatih Akgün

Apple’dan Tech Talks 2021

Hakan Kırdar

Yorum Yap

Yepyeni bir Haberimiz Var    Haberi İncele Daha sonra bakarım